Durélis Populair® je vlhku odolná doska, ktorá môže byť využitá nielen v stavebníctve (záklopy striech, podláh, stropov, renovácie, strešné konštrukcie, krátkodobé bednenie pri betonáži) ale môže sa použiť aj ako nosné diely pre drevostavby, na debnenie či na vertikálne obklady, obalový priemysel, nábytkársky priemysel atď…

Doska môže byť použitá v triede 2 (teplotné, vlhkostné obmedzenie okolitého prostredia) a v súlade s bezpečnostným zatriedením triedy 1 a 2 podľa EN 353-3. Mala by byť však chránená pred priamym dažďom.  Je špecifikovaná ako konštrukčná doska, ktorej použitie je vhodné aj vo vlhkých vonkajších podmienkach (trieda výrobkov P5) – je výborným ekvivalentom k OSB3.