Technické údaje – Rovná hrana

Technické údaje – Perodrážka

Technické údaje – Betonspan

Technické údaje – Antivlam

Technické údaje – Hydroflam

Tabuľka rozmerov

Všeobecné pravidlá použitia